ျမတ္ဗုဒၶ၏ ၀ိပႆနာတရားေတာ္ႏွင့္ လူငယ္လူလတ္ အပိုင္း(၇)

၀ိပႆနာ တရားအားထုတ္မည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာၾကားထားေသာ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္သိရိွ နားလည္ထားသင့္ပါသည္။

ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား အားလုံးကို သက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ခဲြျခားေသာ္ ၀ိနည္းပိဋကတ္၊ သုတၱန္ပိဋကတ္၊ အဘိဓမၼာပိဋကတ္ ဟူ၍ ပိဋကတ္သုံးပုံ ရိွပါသည္။

ယင္းပိဋကတ္ သုံးပုံကို အႏွစ္ထုတ္ယူေသာ္ ေဗာဓိပကၡိယ (မဂ္ဉာဏ္၏အတြက္ ျဖစ္သည့္ သစၥာ ေလးပါးကို သိေစတတ္ေသာ အရိယာမဂ္၏ အသင္းအပင္း) တရား ၃၇ ပါးရမည္။

ယင္း ေဗာဓိပကၡိယ တရား ၃၇ ပါးကို အႏွစ္ထုတ္ေသာ္၊ မဂၢင္ ရွစ္ပါး၊ မဂၢင္ရွစ္ပါးကို အႏွစ္ထုတ္ေသာ္

သိကၡာသုံးပါး- သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ၊

သိကၡာသုံးပါးကို အႏွစ္ထုတ္ေသာ္ “သတိျဖင့္ရႈမွတ္မႈတခ်က္”ဟု ဆိုပါသည္။ ဧေကာဓေမၼာ ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။

ရႈမွတ္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ားလာလွ်င္ ဘာလိုေနသည္၊ ဘာျဖည့္ဆည္းေပးရမည္၊ ဘာပိုေနသည္၊ ဘာထုတ္ပယ္ရမည္ စသည္ျဖင့္ သိနားလည္ လာပါလိမ့္မည္။

အေျခခံ အားထုတ္မည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေဗာဓိပကၡိယ တရား ၃၇ ပါးအေၾကာင္းကို အၾကမ္း ဖ်င္း အားျဖင့္ သိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေဗာဓိပကၡိယ ဆိုေသာ ပါဠိေတာ္၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကပင္ ေဗာဓိဉာဏ္ (အရိယသစၥဉာဏ္)၏ ပကၡိယ (အသင္းအပင္း) ဟု ဆိုထားေသာေၾကာင့္ တတဲြတည္း ပါ၀င္ေနေသာ တရားမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀ိပႆနာ တရားအားထုတ္မည့္ သူမ်ား၊ မရွင္းမလင္း ျဖစ္တတ္ၾကသည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကို တင္ျပလိုပါသည္။

ဧေကာဓေမၼာ သတိျဖင့္ ရႈမွတ္မႈတစ္ခ်က္ သည္ အဆင့္ဆင့္ ျပန္စစ္ေဆးလွ်င္ ပိဋကတ္သုံးပုံ ျပန္ေရာက္သြားမည္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ၀ိပႆနာ ရႈမွတ္သူသည္ ပိဋကတ္သုံးပုံလုံး က်င့္သုံးရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသြားႏိုင္စရာ ရိွသည္။

ဤသို႔ မဟုတ္ပါ။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားတြင္ အသိႏွင့္အက်င့္ ဟူ၍ ရိွပါသည္။ အခ်ိဳ႕တရားမ်ား သည္ သိနားလည္ထားရမည့္ တရားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕တရားမ်ားမွာ က်င့္ရမည့္ တရား ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္-

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္သည္ သိနားလည္ထားရမည့္ တရားျဖစ္ပါသည္။

ဘ၀(သံသရာ)၏ မူလအစသည္ အ၀ိဇၨာ(မသိမႈ) ႏွင့္ တဏွာ(ေလာဘ-လိုခ်င္မႈ) တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယခု ရထားေသာ ခႏၶာသည္ (ဒုကၡသစၥာ)ျဖစ္သည္။ ခံစားမႈ(ေ၀ဒနာ)ကို မပါယ္သတ္ႏိုင္လွ်င္ တဏွာ(စဲြလန္းမႈ) ျဖစ္မည္၊ ထိုမွဆက္၍ ဘ၀ အသစ္တစ္ခု ဆက္ျဖစ္မည္ဟု သိထားရသည္။

ျဖစ္တတ္သည့္ သေဘာမ်ား (Process) ဟု နားလည္ထားရမည္၊ က်င့္ရမည့္ (Method) မဟုတ္ဟု နားလည္ထားရမည္။

ထို႔အတူ ပ႒ာန္း ၂၄ ပစၥည္းတရားေတာ္သည္လည္း ျဖစ္တတ္သည့္ သေဘာတရား အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳး (Cause and Effect) မ်ားဟု သိထားရမည္။ ဤသို႔ ျပဳလွ်င္ ဤသို႔ ဧကန္ျဖစ္မည္ ကို ျမတ္ဗုဒၶက သိေစလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တရားအားထုတ္မႈ ရင့္က်က္လာသည္ႏွင့္ မိမိ၏ဉာဏ္တြင္ ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာတာ မွန္လိုက္တာ၊ ျဖစ္စဥ္ေတြဟာ ဒက္ထိ ကြက္တိပါပဲဟု အလိုလိုသိ၊ တရားေတာ္ႏွင့္ ၫိွၾကည့္၊ ဟုတ္ ဟုတ္၍ေနသည္ကို နားလည္ လာပါလိမ့္မည္ ေလ့က်င့္မႈ နည္းလမ္း(Method) ကလည္း မွန္လွ်င္ ျပည့္စုံၿပီျဖစ္၏။

ထို႔အတူပင္ ေမတၱာသုတ္သည္ တရားအားထုတ္ေသာ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္မ်ား လိုက္နာရမည့္ တရားလမ္းၫႊန္မ်ား ဟုလည္း နားလည္ထားရပါမည္။

သိရမည့္(Process) တရားေတာ္မ်ားႏွင့္ က်င့္ရမည့္(Method) တရားေတာ္မ်ားကို ခဲြျခားသိျမင္ ၿပီးေသာ္ သိစရာမ်ားကို သိေအာင္လုပ္၍ က်င့္စရာကို က်င့္လွ်င္ လိုရာခရီးေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက လိမ္းေဆးကို ေသာက္ေဆး၊ ေသာက္ေဆးကို လိမ္းေဆးအျဖစ္ မမွားေစရန္ သတိေပးေတာ္ မူေလ့ရိွပါသည္။

စာျပဳသူ ကၽြန္ေတာ္က မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဟု ၫႊန္းေသာေၾကာင့္ စာဖတ္သူ လူငယ္ လူလတ္မ်ား သိလိုလိမ့္မည္ ထင္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို တင္ျပလိုပါေသးသည္။

ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားေသာ၀ိပႆနာတရားေတာ္သည္လြန္စြာက်ယ္ျပန္႔ပါသည္။အားထုတ္ ရန္နည္းလမ္း ေပါင္းမ်ားးစြာရိွပါသည္၊ယင္းနည္းလမ္းမ်ားထဲမွမိမိကိုယ္တုိင္ အားထုတ္ၾကည့္ရင္း သေဘာက် ႏွစ္ၿခိဳက္ ဉာဏ္အျမင္ မွန္ကန္စြာ ရေသာေၾကာင့္ ဒီလိုလုပ္ၾကည့္ဟု ခိုင္းသည္ကို အမည္ပညတ္ လိုက္တပ္ေသာအခါ ဘာနည္း၊ ညာနည္း၊ ျဖစ္ကုန္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္ သူေတာ္ေကာင္း ပညာရိွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကမွ် “ငါ့ကိုယ္ပိုင္တရား” ဟု ေျပာလိမ့္မည္ မဟုတ္သည္ကို ယုံၾကည္ထားၾကေစလို ပါသည္။

ဥပမာေျပာရလွ်င္ ခု စာေရးသူ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ပါမႊားပင္လွ်င္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားကို ေလ့လာ သင္ယူ က်င့္သုံး၍ သေဘာ နည္းနည္းေပါက္ရုံမွ်ႏွင့္ပင္ ျမတ္ဗုဒၶ တရားေတာ္မ်ားကို ျမတ္ႏိုးလာပါသည္။

လက္ေတြ႔ လြန္စြာအားထုတ္၍ ဉာဏ္အျမင္ ရင့္သန္ၾကကုန္ေသာ သူေတာ္ေကာင္း ပညာရိွမ်ား ဆိုလွ်င္ကား ဘာမွ်ဆိုစရာ မလိုေတာ့ပါ၊ ေယာင္၍ပင္ ငါ့နည္းလုပ္၍ ေက်းဇူးကန္းစကား ဆိုလိမ့္မည္ မဟုတ္ သည္ကို ယုံၾကည္ေတာ္ မူၾကပါ။

ဉာဏ္ပညာ နည္းပါးသူတို႔၏ ကိုယ္နႈတ္ မေစာင့္စည္းမႈမ်ားေၾကာင့္သာ ဟိုနည္း၊ ဒီနည္း ေျပာ၀ံ့ေနၾက ျခင္းျဖစ္သည္ကို စာရႈသူတို႔ ရွင္းလင္းေသာ ဉာဏ္အျမင္ ရိွေစလိုပါသည္။

ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားတာ္ အစစ္အမွန္မ်ားက သာလွ်င္ သစၥာေလးပါးကို ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ျဖင့္ ထိုးထြင္း သိေစ၍ အရိယမဂ္ကို ရေစမည္အမွန္ဟု ဒုန္းဒုန္းခ် ယုံၾကည္ထားေစလိုပါသည္။

စာရႈသူမိတ္ေဆြ-

သင့္ကိုတစုံတေယာက္ေသာတရားျပပုဂၢိဳလ္ကဤ၀ိပႆနာက်င့္သုံးနည္းကားငါကိုယ္တိုင္ေဖာ္ထုတ္ ထား ေသာနည္းအမွန္ျဖစ္ေပသည္-ဟုဆိုလာလွ်င္ခနမဆိုင္း အလ်င္အျမန္ ထိုသူ ထံ မွ ေ၀းရာသို႔သာ ေျပးထြက္ပါေတာ့။

သင္ ဒုကၡေရာက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းကိုသာ ထိုပုဂၢိဳလ္က ၫႊန္ျပေတာ့မည္ ဧကန္ျဖစ္ပါသည္။

စာရႈသူ လူငယ္လူလတ္တို႔ခင္ဗ်ာ-

ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္တစ္ပုဒ္ကို ထုတ္ႏႈတ္ တင္ျပလိုပါသည္။

ပါဠိေတာ္အားျဖင့္-

ဧကာယေနာ အယံ ဘိကၡေ၀ မေဂၢါ၊ သတၱာနံ ၀ိသုဒၶယာ၊ ေသာက ပရိေဒ၀ါနံ သမတိကၠမာယ, ဒုကၡ ေဒါမနႆာနံ အတၳဂၤမာယ, ဉာယႆ အဓိဂမာယ, နိဗၺာနႆ သစၦိကိရိယာယ ယဒိဒံ စတၱာေရာ သတိပ႒ာနာ။

အဓိပၸါယ္မွာကား ရဟန္းတို႔ အလုံးစုံေသာ သတၱ၀ါ အေပါင္းတို႔၏ စိတ္အညစ္အေၾကးမွ ကင္းေ၀း စင္ၾကယ္ျခင္းငွာ၊ စိုးရိမ္ပူေဆြး ငိုေၾကြးရျခင္းတို႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္းငွာ၊ ကိုယ္ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္းရဲတို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းငွာ၊ အရိယမဂ္ကို ရျခင္းငွာ၊ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွာ ဤသတိပဌာန္ တရား(၄)ပါးသာလွ်င္ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း တစ္ေၾကာင္း တည္း ေသာလမ္းေပတည္း (အႏွစ္အသား လုံး၀ အပ်က္မခံ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ ပညာရိွႀကီးမ်ား ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။) ဟုေဟာ ၾကားခဲ့ပါသည္။

ျမတ္ဗုဒၶသည္ ဆန္႔က်င္ေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ ထြက္ေစသည့္စကား မည္သည့္အခါမွ် ေဟာၾကားခ့ဲျခင္း မရိွပါ။

ဧကာယေနာ အယံ မေဂၢါ – တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာလမ္းဟု ျပတ္သားစြာ ဆိုခ့ဲပါသည္။

မည္သို႔ပင္ ပညတ္အားျဖင့္ အေခၚအေ၀ၚ ကဲြျပား ကဲြျပား-

မဟာစည္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးကလည္း သတိပ႒ာန္သာ ေဟာသည္။

ျဖစ္ပ်က္ ျဖစ္ပ်က္ဟု မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး တရားကို အလြယ္သာ အေပၚယံရွပ္ နားလည္ေန ၾကေသာ္လည္း၊ ျဖစ္ပ်က္ကို “သတိ” မပါပဲ လုံး၀မသိႏိုင္။

စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ ထိ သိ သတိ သည္လည္း သတိပ႒ာန္တရားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီး၏ မဟာဘူတ ရုပ္ရႈျခင္းသည္လည္း သတိပ႒ာန္ တရား ေတာ္ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေ၀ဒနာႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆုံး သတိအားေကာင္းသူသာ အမွန္ကို သိလိမ့္မည္၊ အမွန္ကိုသိလွ်င္ အမွားကိုလည္း သိလိမ့္မည္၊ ထိုမွ ထိုသူ၏ အသိဉာဏ္ လုံး၀ေျပာင္းလဲ သြားေပလိမ့္မည္၊ ယင္းကို ေလာကုတၱရာဉာဏ္ မဂ္ဉာဏ္ဟု ေခၚပါသည္။ သတိအားေကာင္းေစရန္ က်င့္ေစေသာ အေျခခံေလးမ်ား ကဲြျပားျခင္းသာ ရိွပါသည္၊ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ သတိပ႒ာန္တရား ေလးပါးမွ မလြတ္သည္ကို

ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ထားရန္ လိုပါသည္။

x x x

ေဗာဓိပကိၡယတရား ၃၇ ပါး ကိုအၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္သိထားရန္လည္းလိုပါသည္။

၄င္းတို႕မွာ-

သတိပ႒ာန္တရား (၄)ပါး- ကာယ၊ ေ၀ဒနာ၊ စိတၱာ၊ ဓမၼာ။

သမၼပၸဓါန္ (၄)ပါး –

· ျဖစ္ၿပီးအကုသိုလ္တို႔ကို ပါယ္ရန္လုံ႔လျပဳျခင္း၊

· မျဖစ္ေသးေသာ အကုသိုလ္တို႔ကို မျဖစ္ျခင္းငွာ လုံ႔လျပဳျခင္း၊

· ျဖစ္ၿပီးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို တိုးပြားေအာင္ လုံ႔လျပဳျခင္း၊

· မျဖစ္ေသးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ျဖစ္ေအာင္ လုံ႔လျပဳျခင္း။

ဣဒၶိပါဒ္ (၄)ပါး – ဣဒၶိပါဒ္၏ သေဘာသည္ ၿပီးစီးျပည့္စုံျခင္း အနက္ကိုေဆာင္၏၊ ဆႏၵ၊ ၀ီရိယ၊ စိတၱ၊ ၀ီမံသ စသည့္ (၄)ပါး ျဖစ္၏။

ဣေျႏၵ (၅) ပါး – အစိုးရျခင္း ပိုင္ႏိုင္ျခင္း သေဘာေဆာင္၏

· သဒၶိေျႏၵ – သဒၶါေစတသိက္ ၾကည္လင္စူးစိုက္မႈ အစိုးရျခင္း၊

· ၀ီရိယိေျႏၵ – ၀ီရိယေစတသိက္ မဆုတ္နစ္ေအာင္ ေထာက္ကန္အားေပးမွဳ ကို အစိုးရျခင္း၊

· သတိေျႏၵ – သတိေစတသိက္ သိမႈကို အစိုးရျခင္း၊

· သမာဓိေျႏၵ – တခုတည္းေသာ အာရုံတြင္ တည္ၾကည္ေစမႈကို အစိုးရျခင္း၊

· ပညိေျႏၵ – အာရုံ၏သေဘာအမွန္ကို ထိုးထြင္းသိမႈ၌ အစိုးရျခင္း။

ဗိုလ္ (၅)ပါး –

· သဒၶါဗိုလ္ – အားႀကီးေသာ သဒၶါေစတသိက္ ယုံၾကည္မႈ၊

· ၀ီရိယဗုိလ္ – အားႀကီးေသာ ၀ီရိယ လုံ႔လ ၊ ရဲရင့္ျခင္း၊

· သတိဗိုလ္ – အားႀကီးေသာ သတိေစတသိက္ ေခါင္းေဆာင္တရား၊

· သမာဓိဗိုလ္ – အားႀကီးေသာသတိ ဧကဂၢတာ ေစတသိက္၊

· ပညာဗိုလ္ – အားႀကီးေသာပညာ။

ေဗာဇၥ်င္(၇)ပါး –

· သတိသေဗၺာဇၥ်င္္ – သစၥာေလးပါးကို သိေၾကာင္း ေအာက္ေမ့မႈသတိ၊

· ဓမၼ၀ိဇယသေဗၺာဇၥ်င္- စီစစ္တတ္သည့္ ပညာ၊

· ၀ီရိယ သေဗၺာဇၥ်င္- အားထုတ္မႈ ၀ီရိယ၊

· ပီတိ သေဗၺာဇၥ်င္- ႏွစ္သက္ရႊင္လန္းမႈ ပီတိ၊

· ပႆဒၶိသေဗၺာဇၥ်င္- ၿငိမ္းေအးျခင္း၊

· သမာဓိသေဗၺာဇၥ်င္- တည္ၾကည္ျခင္း ဧကဂၢတာ၊

· ဥေပကၡာသေဗၺာဇၥ်င္- လ်စ္လ်ဴရႈမႈ ေစတသိက္၊

မဂၢင္ (၈)ပါး

· သမာဒိ႒ိ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ သိမႈ၊

· သမၼာသကၤပၸ ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္စြာ ႀကံစည္မႈ၊

· သမၼာ ၀ါယမ ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္စြာ အားထုတ္မႈ၊

· သမၼာသတိ ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္စြာ ေအာက္ေမ့မႈ၊

· သမၼာ သမာဓိ ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္စြာ တည္ၾကည္မႈ၊

· သမၼာ ၀ါစာ ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္စြာ ေျပာဆိုမႈ၊

· သမၼာ ကမၼႏၱ ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္စြာ ျပဳလုပ္မႈ၊

· သမၼာအာဇီ၀ ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္စြာ အသက္ေမြးမႈ။

ထို ေဗာဓိပကၡယတရား ၃၇ ပါးကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေသာ္၊ မဂၢင္ ၈ ပါးသာရသည္၊ ထိုမဂၢင္ ၈ ပါး ကိုအႏွစ္ ခ်ဳပ္ေသာ္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သိကၡာ (၃)ပါးရသည္။ (ေအာက္မွ အထက္တက္ပါ)။ ေဗာဓိပကၡိယတရား ၃၇ ပါး အက်ယ္ကို အခ်ိန္ရလွ်င္ သင္တန္းမ်ားတက္၍ ဆရာေတာ္၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ထံမွ ေကာင္းစြာ သင္ယူသင့္ပါသည္။

ထို႔ထက္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေသာ္ ရႈမွတ္မႈတစ္ခ်က္တြင္ အကုန္လုံး အႀကံဳး၀င္ေၾကာင္းကို ေနာက္ဆုံးခန္း ၀ိပႆနာ တရားအားထုတ္ပုံတြင္ တင္ျပပါမည္။

ပိုင္းေလာ့ဆရာေတာ္ႀကီး(သို႔မဟုတ္) ဆရာေတာ္ အရွင္ေဇယ်ပ႑ိတ၏ ဥပမာျဖင့္ ေပးရေသာ္၊ ေဘာပင္တစ္ေခ်ာင္း၏ ကိုယ္ထည္သည္ ေဗာဓိပကၡယ တရား ၃၇ ပါးျဖစ္၍၊ စာေရးေသာ Ball point ေလးသည္ ရႈမွတ္မႈႏွင့္ တူသည္ဟု ရွင္းျပခ့ဲသည္ကို ကၽြန္ေတာ္နာယူရင္း အလြန္ ရွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္ဖူး ပါသည္။

Ball point ေလး လႈပ္ရွားေနႏိုင္ျခင္းမွာ ကိုယ္ထည္၏ အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ ပါမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ပါ သည္။

ေနာက္အခန္းေရာက္လွ်င္ ေဆာင္းပါးအားလုံး နိဂုံးခ်ဳပ္ၿပီးစီး ပါေတာ့မည္။

သိေစလိုသည္မ်ားကေတာ့အမ်ားၾကီးက်န္ပါေသးသည္။

ေဆာင္းပါးရွည္ေနသျဖင့္လည္းစာဖတ္သူမ်ားကိုအားနာပါသည္။

စိတ္ရွည္အခ်ိန္ေပးဖတ္ရႈၾကသည့္အေလွ်ာက္အက်ိဳးလည္းရွိၾကေစလိုပါသည္။

4 Comments

 1. သန္းထြန္း said,

  April 21, 2010 at 2:30 am

  အထက္က မိတ္ေဆြ၏ မွ်ေဝမႈသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္မ်ားႏွင့္ အရိယာအေပါင္းတို႔ နိဗၺာန္သို႔ သြားရာတြင္ စီးႏွင္းၾကသည့္ ဓမၼေရႊသေဘၤာပင္ျဖစ္ေလျပီ။ ၄င္းသေဘၤာကို တက္နိုင္ေအာင္ပင္ ၾကိဳးစာၾကရန္ရွိပါေတာ့သည္။ ၄င္းသေဘၤာသည္ အရက္သမားကိုေသာလည္းေကာင္း ဘိန္းသမားကိုေတသာ္လည္းေကာင္း မျငင္းပယ္ေပ တက္စီးဖို႔ရန္ ၾကိဳးစားသူမွန္သမွ်ကို တင္ေဆာင္ပါမည္။ လက္မွတ္ကား ျဖစ္ပ်က္ကို ရႈမွတ္သိျမင္ျခင္ပင္။

  • unayyee said,

   June 21, 2010 at 11:19 am

   ဆရာ႕ရဲ႕မွတ္ခ်က္ေလးကိုဖတ္မိၿပီးအနွစ္သာရကိုသိျမင္ၾကတဲ့၊ သိျမင္ႏိုင္ၾကတဲ့ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ရတာေၾကနပ္စရာပါ ဆရာ႔ဆိုလိုတဲ့လက္မွတ္ကေတာ့ “သတိ” ပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 2. U Aye Chit said,

  January 4, 2010 at 11:30 am

  Dear U Nay Yee,
  I want you explain youths how to practice meditation step by step ,how one can earn what benefits and how one can understand whether he or she attains the enlightenment.
  Thanks for your sharing the Dhamma.
  Aye Chit
  6 pm,4-1-2010,Monday

 3. ကိုမင္း said,

  January 4, 2010 at 11:20 am

  ကို ေနရီခင္ဗ်ာ…
  ေနာင္လည္း ဆက္လည္ မွ်ေ၀ပါဦး ခင္ဗ်ာ…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: